5/8/2020

W wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt V CSK 382/18 Sąd Najwyższy ponownie przyznał rację frankowiczom.

SN wprost wskazał, że nie ma żadnych wątpliwości, że klauzule tabelowe są abuzywne.

SN stoi na stanowisku, że klauzule kursowe określają główne świadczenie stro...

5/8/2020

W wyroku SN z dnia 29 października 2019 r. (sygn. akt IV CSK 309/18) powodowy bank zażądał od pozwanego konsumenta zapłaty kwoty 23 953,88 CHF z umownymi odsetkami za opóźnienie.

Umowa kredytu hipotecznego została zawarta w 2004 roku. Kwota kredytu określona jest w walu...

Please reload

Adres

Polska - działamy na ternie całego kraju.

ul. Dworcowa 9/2, Bytom

E-mail

Telefon

+48 / 506 436 232

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black

© 2023 Proudly created