top of page

Polisolokata

Polisolokata

Po analizie dotychczasowego orzecznictwa sądowego w sprawach o zwrot opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli w związku z rozwiązaniem tzw. "polisolokat", można zauważyć, że pojawia się coraz więcej rozstrzygnięć korzystnych dla niezadowolonych klientów.

Klient towarzystwa ubezpieczeniowego, chcący dochodzić swoich praw na drodze sądowej, powinien przygotować takie dokumenty, jak polisa ubezpieczeniowa, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (jeżeli takowe otrzymał podczas zawierania umowy) oraz dokument potwierdzający rozwiązanie umowy i pobranie przez ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej.

Kancelaria dochodzi roszczeń konsumentów w związku z zawarta umową, tzw. „polisolokaty”.

Dokumenty potrzebne do dokonania analizy 
  • polisa ubezpieczeniowa,

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia (jeżeli takowe otrzymał podczas zawierania umowy),

  • dokument potwierdzający rozwiązanie umowy,

  • pobranie przez ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej.

Napisz do nas! 

Poniżej znajduję się formularz, prosimy kontaktować się za jego pomocą lub za pomocą bezpośrednich wiadomości mailowych na adres napisz@dlakredytobiorcychf.info

Udało się! Wiadomość dotarła.

#frankowicze pomoc #kredyt we frankach co robić #kredyt we frankach kancelaria #kredyty we frankach przewalutowanie #pomoc dla frankowiczów #pomoc frankowiczom #pomoc prawna dla #frankowiczów #przewalutowanie kredytu we frankach #przewalutowanie kredytu z franka na złotówki #unieważnienie umowy kredytowej we frankach

bottom of page