top of page

Przedawnienie roszczeń – prawo UE na ratunek

Wielu kredytobiorców martwi się o możliwość przedawnienia ich roszczenia. Zauważyć należy,

iż możliwym jest zastosowanie prawa wspólnotowego. Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że świadomość klienta o nieuczciwym charakterze postanowienia umowy jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia biegu terminu proceduralnego na podstawie prawa krajowego, takiego jak np. dotyczącego początku biegu terminu przedawnienia roszczeń konsumenta wynikających z Dyrektywy 93/13.

Z kolei w paragrafie 36 preambuły dyrektywy 2014/104 wskazano, że: „(…) Bieg terminu przedawnienia nie powinien się rozpoczynać, zanim naruszenie nie ustanie ani zanim powód nie dowie się lub zanim nie będzie można od niego zasadnie oczekiwać wiedzy o działaniu stanowiącym naruszenie, o tym, że naruszenie wyrządziło powodowi szkodę, oraz

o tożsamości sprawcy naruszenia (…)”.

Mimo upływu terminu przedawnienia kredytobiorca zawsze może powoływać się na zarzut wynikający z art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub

z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.” Kredyty indeksowane/ waloryzowane udzielane przez banki była tak rażąco godzące w interesy konsumenta, że podniesienie zarzutu przedawnienie stanowi naruszenia zasad współżycia społecznego.

W ocenie Kancelarii, oprócz zwyczajowo podnoszonego zarzutu na podstawie art. 5 k.c., który stanowi, że kredytobiorcy zyskali kolejne argumenty na rzecz nieuwzględnienia podnoszonego przez bank zarzutu przedawnieni.

W związku z powyższym istnieje możliwość dochodzenia zwrotu wszystkich wpłaconych składem tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page