Indeksowany CHF a denominowany CHF - podobieństwa i różnice

W latach 2003-2011 banki masowo udzielały konsumentom kredytów hipotecznych powiązanych

z kursem waluty obcej (przede wszystkim waloryzacja frankiem szwajcarskim).

Udzielane kredyty nie były kredytami walutowymi (kredyt walutowy to kredyt, który jest określony w walucie obcej, w tejże walucie obcej jest wypłacony i spłacany), ponieważ ani banki nie dysponowały odpowiednimi depozytami CHF, ani Kredytobiorcy nie potrzebowali owej waluty obcej.

 

Udzielane kredyty były wypłacane i spłacane w złotych polskich.

 

Na polskim rynku finansowym funkcjonują dwa rodzaje kredytów waloryzowanych walutą franka szwajcarskiego: indeksowane i denominowane.

 

Kredyt indeksowany 

 

Najczęściej występującym jest kredyt indeksowany. Był on udzielany, wypłacany i spłacany

w złotych polskich. Jednak z uwagi na zawarcie w treści umowy kredytowej tzw. klauzuli indeksacyjnej, wysokość zadłużenia Kredytobiorcy oraz wysokość raty była ściśle uzależniona

od kursu CHF, który był jednostronnie kształtowany przez bank (tzw. Tabela Kursów). Kredytobiorca dostawał kredyt w złotówkach, a wartość zadłużenia z chwilą wypłaty kredytu przeliczana była na CHF.

 

W istocie jest to kredyt złotówkowy, a CHF jest jedynie miernikiem wyznaczającym wysokość zadłużenia i wysokość raty spłacanej w złotych. W tym miejscu należy podkreślić, że przy kredytach powiązanych z miernikami wartości (np. kurs CHF, cena kwintala jęczmienia) mamy
do czynienia z dwoma sytuacjami. Pierwszy to sposób wyliczenia zobowiązania przy udzieleniu kredytu i drugi przy spłacie tego kredytu. 

 

Przykład sytuacji:

1. Małżeństwu zostaje udzielony kredyt na 200 tys. zł na cele mieszkaniowe. Kurs franka szwajcarskiego wg NBP na chwile udzielenia kredytu wynosi: 4 zł. Bank natomiast stosuje swój własny kurs CHF, który wynosi: 3,75 zł, tak aby małżeństwo otrzymało więcej fikcyjnych CHF do spłaty. Małżeństwo i tak otrzyma

200 tys. zł, jednak fikcyjna kwota kredytu we frankach szwajcarskich wyniesie: 53 333 CHF. 

 

2. Przy spłacie tego kredytu bank również stosuje swój kurs CHF, który wynosi: 4,10 zł na dzień udzielenia kredytu, 53 333 CHF, po kursie 4,10 PLN/CHF x 53 333 CHF = 218 665,30 PLN. 

 

Podsumowując, małżeństwo otrzymało 200 000 PLN. Zgodnie z umową nie mogą żądać wypłaty CHF, natomiast jeżeli chcieliby spłacić tego samego dnia kredyt, zapłaciliby aż o 18 665,30 PLN więcej!

 

 

Kredyt denominowany

 

Kredyt również udzielany, wypłacany i spłacany w złotych polskich. Jedyną różnicą jest fakt,
iż kwota kredytu była wyrażana tylko i wyłącznie w CHF. Mechanizm indeksacji (przeliczania fikcyjnych CHF na PLN) był taki sam, ale wynikał on z konstrukcji postanowień całej umowy, a nie jak w przypadku kredytu indeksowanego, wskazanych wprost klauzul indeksacyjnych.

 

Przykład sytuacji:

1. Małżeństwu zostaje udzielony kredyt na 53 333 CHF na cele mieszkaniowe. Jednak bank w umowie nie przewiduje wypłaty CHF. Tak samo jak w kredycie indeksowanym kurs franka szwajcarskiego wg NBP na chwile udzielenia kredytu wynosi: 4 zł. Bank natomiast stosuje swój własny kurs CHF, który wynosi: 3,75 zł, tak aby małżeństwo otrzymało więcej fikcyjnych CHF do spłaty. Jeżeli bank zastosowałby kurs NBP kwota kredytu wynosiłaby: 50 000 CHF. Małżeństwo i tak otrzyma 200 tys. zł, jednak fikcyjna (niestanowiąca zobowiązania banku) kwota kredytu we frankach szwajcarskich wyniesie: 53 333 CHF. 

 

2. Druga cześć wygląda natomiast tak samo jak przy kredycie indeksowanym. Przy spłacie tego kredytu bank również stosuje swój kurs CHF, który wynosi: 4,10 zł na dzień udzielenia kredytu, 53 333 CHF,  po kursie 4,10 PLN/CHF x 53 333 CHF = 218 665,30 PLN.

 

Podsumowując, małżeństwo otrzymało 200 000 PLN. Zgodnie z umową nie mogą żądać wypłaty CHF, natomiast jeżeli chcieliby spłacić kredyt tego samego dnia, zapłaciliby również o 18 665,30 PLN więcej!

 

 Główna różnica:

 

Polega na konstrukcji umowy i mechanizmie indeksacji. W przypadku kredytu indeksowanego mechanizmem jest klauzula indeksacyjna, która jest widoczna wprost i może być z łatwością wykreślona przez sąd. Wystarczy wyeliminować zapis o indeksacji i mamy kredyt walutowy w PLN, przy zachowaniu korzystnego oprocentowania najczęściej opartego o LIBOR. 

 

Natomiast przy kredycie denominowanym mechanizm indeksacji wynika z treści całej umowy, 

a nie z jednego postanowienia. Kolokwialnie mówiąc, należałoby wykreślić całą umowę - tzn. unieważnić ją w całości. Z uwagi na powyższe Kredytobiorca nie może skutecznie dochodzić 

wykreślenia klauzuli indeksacyjnej z uwagi na kształt umowy.

W przypadku kredytu denominowanego Kredytobiorca może żądać tylko całkowitego jego unieważnienia w oparciu o przepisy art. 69 Prawa bankowego w związku z art. 58 Kodeksu cywilnego w związku z art. 385(1) Kodeksu cywilnego.

 

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe niedozwolone postanowienia umowne, tak aby ułatwić Państwu identyfikację rodzaju zawartej umowy:

 

Kredyt indeksowany (Bank Millennium)

 

1. Niedozwolona klauzula indeksacyjna dotycząca wypłaty kredytu (§2 ust. 2);

2. Niedozwolona klauzula indeksacyjna dotycząca spłaty kredytu:

 

Kredyt denominowany (Bank PKO BP)

 

1. Niedozwolona klauzula indeksacyjna dotycząca wypłaty kredytu (§5 ust. 3 w zw. z §5 ust. 4):

Często postanowienie to znajduję się w §4 umowy złożonej z części ogólnej umowy.

 

 

2. Niedozwolona klauzula indeksacyjna dotycząca spłaty kredytu:

 

Powyższe przykłady klauzul abuzywnych powtarzają się w niemal każdej umowie kredytowej
w bardziej lub mniej zbliżonej formie. Jeżeli znajdą Państwo w treści umowy postanowienia dotyczące wypłaty lub spłaty kredytu, z którego wynika iż kurs CHF oparty jest tzw. tabelę kursu banku (brak odniesienia do średniego kursu Narodowego Banku Polskiego), bezsprzecznie można stwierdzić, iż jest to postanowienie niedozwolone i zostało wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce kontakt pod wskazanymi numerami telefonu oraz adresem mailowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Wyróżnione posty

Coraz więcej korzystnych wyroków dla Frankowiczów

1/6
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Adres

Polska - działamy na ternie całego kraju.

ul. Dworcowa 9/2, Bytom

E-mail

Telefon

+48 / 506 436 232

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black

© 2023 Proudly created