top of page

Kolejny dobry wyrok SN

W wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt V CSK 382/18 Sąd Najwyższy ponownie przyznał rację frankowiczom.

SN wprost wskazał, że nie ma żadnych wątpliwości, że klauzule tabelowe są abuzywne.

SN stoi na stanowisku, że klauzule kursowe określają główne świadczenie stron. „Po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością (bezskutecznością).”

Wejście w życie Ustawy antyspreadowej w żaden sposób nie wpływa na ocenę abuzywności przedmiotowych postanowień Umowy i jej konsekwencji dla bytu Umowy.

W umowie powinna być informacja nie tylko o zastosowaniu różnych kursów walut przy wypłacie i spłacie kredytu oraz ich zmienności, ale także o skali wynikającego stąd, dodatkowego obciążenia finansowego (z kontekstu wynika, że sąd oczekuje pokazania na moment umowy różnicy miedzy kursem kupna i sprzedaży). Brak tej informacji może być uznany za wprowadzające w błąd działanie banku.

Brak związania konsumenta niedozwolonym postanowieniem, o którym mowa w art. 3851 § 1 zd. 1 k.c., oznacza, że nie wywołuje ono skutków prawnych od samego początku i z mocy samego prawa, co sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę z urzędu, chyba że konsument następczo udzieli "świadomej, wyraźnej i wolnej zgody" na to postanowienie i w ten sposób jednostronnie przywróci mu skuteczność. Co do zasady zatem - w braku takiego działania sanującego - świadczenie spełnione na podstawie niedozwolonego postanowienia musi być postrzegane jako świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 § 2 k.c.

Reasumując, kredytobiorcy zyskali kolejny argument do walki z bankami.


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page